3 CHỦNG VÂN TAY CHÍNH TRONG SINH TRẮC VÂN TAY!

vân tay

Dấu vân tay là đặc điểm bẩm sinh, duy nhất và không thay đổi trong suốt cuộc đời mỗi con người. Vân tay có mối liên hệ với não bộ trong quá trình mẹ mang thai. Thông qua đặc điểm của vân tay và số đường vân phân bố trên mỗi ngón tay, có thể xác định được kiểu tính cách, khả năng học tập bẩm sinh cũng như những tiềm năng của mỗi người. Vào năm 1892, ông Francis Galton là người đầu tiên đã phân loại dấu vân tay thành 3 chủng vân tay chính:Whorl, Loop and Arch.

 

 

3 chủng vân tay cơ bản trong sinh trắc vân tay:

vân tay

 

1️⃣Chủng vân tay Đại bàng (Whorl)

Đây là loại vân xoáy hiển thị 1 hoặc 2 tâm và 2 giao điểm. Trên thế giới, chủng vân tay này chiếm khoảng 30% dân số

Trong chủng vân tay Đại bàng lại chia thành 18 chủng nhỏ:

– Đại Bàng 1 Tâm

– Đại Bàng 2 Tâm

– Đại Bàng 3 tâm

2️⃣Chủng vân tay Nước (Loop)

Đây là loại vân móc, luôn luôn có một tâm và một giao điểm. Chủng vân tay này có ở khoảng 65% dân số trên thế giới. Đặc điểm của những người sở hữu chủng vân tay nước là tính cách nhẹ nhàng, thân thiện, tình cảm, thích hòa bình.

Trong chủng Nước chia thành 11 chủng nhỏ.

3️⃣Chủng vân tay Núi (Arch)

Đây được xem là chủng vân tay hiếm, chỉ chiếm 5% dân số trên thế giới sở hữu chủng vân tay này.

Chủng vân tay Núi được chia thành 5 chủng nhỏ.