Số 1 – điều cần khám phá cho sự khởi đầu

số 1

Số 1

Số 1 là số đầu tiên  và từ đó mọi thứ được tạo ra. Pythagoras gọi số 1 là “Có giới hạn và Không giới hạn”. Đây là một phần trong Luật Đối lập của ông, được ông gắn vào mọi con số. Số 1 bị giới hạn ở chính nó và không bị giới hạn ở các số khác, ví dụ: hai số 1 bằng 2, năm số 1 bằng 5, v.v. Vì vậy, nó không bị giới hạn ở tất cả các số ngoại trừ chính nó.

Một là ranh giới giữa Trời và Đất, là sức mạnh sáng tạo, là Nguyên nhân Đầu tiên chạm vào mặt phẳng Trái đất. Chữ số 1, một đường thẳng, là nguyên lý đầu tiên trong hình học: phần mở rộng của điểm và có chiều dài nhưng không có chiều rộng. Đó là dấu hiệu của sự thống nhất và tốt đẹp, được thể hiện bằng các đường vuông góc, hình tròn, hình cầu, cột thẳng đứng và các sự khởi đầu.

Trong số học, số 1 là số dẫn đầu. Đó là đường thẳng đứng, đứng thẳng và tự tin. Người số 1 thể hiện khả năng sáng tạo, sự độc đáo và là người tiên phong, nhà phát minh, người định hình phong cách. Đó là sự tự chủ, một cá nhân, một người hành động, một nhà tư tưởng và một người lập kế hoạch.

Trong tiếng Anh có một từ có tổng bằng 1 và đó là từ “A”. A là mạo từ có nghĩa là một, nên nó có thể được dùng để chỉ một cái gì đó, ví dụ: Căn nhà. Một người. Theo cách đó, nó giống như tiếng Do Thái ở chỗ mỗi chữ cái cũng là một con số.

Cypher ( số 0)  sau bất kỳ số nào sẽ tăng cường số lượng của số đó bằng lượng riêng của nó, tức là 20 mạnh gấp đôi 2; 30 mạnh gấp ba lần 3; và 10 mạnh hơn 10 lần. Điều này là do tất cả (các con số) đều hiện diện trong mỗi 10.

1 từ còn lại (19, 28, 37, 46) có tổng số là 10 đầu tiên và khác nhau về nghĩa do các con số đằng sau chúng.

Số 10 :  

Số 1 là cái tôi cộng với sức mạnh và khả năng lãnh đạo từ cái TÔI vĩ đại bên trong mỗi chúng ta. Đó là trí thông minh, tinh thần tiên phong và hoài bão, tất cả trong 1.

Số 0 là Trứng tâm vũ trụ chứa đựng các thuộc tính của Chúa. Số 0 cũng là hình ảnh của một tấm gương hai mặt phản chiếu tư duy ban đầu từ mặt tinh thần thành hình thức ở mặt vật chất. Cùng nhau nó là sự hoàn hảo.

Số 10 đồng nghĩa với chữ Yod trong tiếng Do Thái, là yếu tố mầm mống của sự sáng tạo tạo nên mỗi chữ cái trong tiếng Do Thái. Nghĩa là nó hiện diện trong mọi sự sống, sự hoàn hảo trong mọi khâu của sáng tạo và tái sinh.

19/10/1

Đây được gọi là con số nghiệp báo, vì khi nó ở bất kỳ vị trí chính nào trong biểu đồ số, sẽ gây nên cảm giác bức bách cho cá nhân đó. Hoàn cảnh có thể đẩy người đó tự đứng trên đôi chân của chính mình. Có thể có những bài kiểm tra đòi hỏi sự dũng cảm và sáng kiến, nhưng những bài kiểm tra này dễ dàng đạt được khi một người có được sự tự tin nhờ sử dụng khả năng đặc biệt và cá tính của mình.

Số 9 chứa đựng tất cả kiến thức về những con số đứng trước nó và sẽ được kiểm tra, đánh giá lại trên hành trình. Khi hoàn thành bài kiểm tra, nó đạt được sự hoàn hảo ở mức 10. Số 19 luôn có mục tiêu; nó sẵn sàng bắt đầu một dự án mới trước khi dự án cũ được hoàn thành. Các ý tưởng liên tục đến với nó và Người số 1 là người muốn bắt đầu từng ý tưởng, và hãy để Số 9 là người tiếp quản các chi tiết và hoàn thành nó, và rồi Người số 1 là người có thể bắt đầu dự án tiếp theo.

Ở số 19, là một con số nghiệp báo, số 9 rất giàu cảm xúc và số 1 phải học cách kiểm soát những cảm xúc này. Khi chúng ta đi ngược lại những quy luật tâm linh thì sẽ có sự Hỗn loạn, Căng thẳng và đôi khi chúng ta THẤT BẠI vì Lười biếng ( các danh từ đều có tổng là 19).

28/10/1 

Khi số 28 đứng sau gốc, phẩm chất của số 2 đứng đầu và do đó mạnh hơn. Số 2 là người hòa giải và số 8 là người điều hành với khả năng phán đoán tốt. Vì vậy, ở số 28 , thì số 2 đạt được khả năng lãnh đạo thông qua ngoại giao.

Số 28 được gọi là “con số đột phá”. Những trải nghiệm mới đang chờ đợi, những điều bất ngờ và cơ hội không giới hạn, bởi vì 2 + 8 = 10, đó là một khởi đầu mới.

Cả THIÊN ĐƯỜNG và ĐỊA NGỤC đều có gốc 10, nhưng tổng gốc của Thiên Đường là 28, trải nghiệm mới và cơ hội không giới hạn, trong khi tổng gốc của Địa Ngục là 19, cho thấy có một bài học về nghiệp báo cần phải học. 

37/10/1

Số 37 (PERFECT) đạt được sự hoàn hảo (10) thông qua học tập (7) để phát triển tài năng (3). Số 7 luôn tìm kiếm sự hoàn hảo như số 10. Điều này được nhìn nhận một cách toán học. Nếu bạn cộng tất cả các số từ 1 đến 7: 1+2+3+4+5+6+7 thì tổng của chúng là 28/10. Vì thế người xưa nói rằng sự hoàn hảo ẩn chứa trong số 7.

Cuối cùng tên khai sinh có tổng số 1 là những người có khả năng lãnh đạo một tổ chức. Họ là những nhà phát minh bẩm sinh và những nhà lập kế hoạch xuất chúng. Khi tên số 1 bị thiếu hoàn toàn, người đó cần phát triển sự tự tin, tham vọng và tính độc lập.

ý Nghĩa số 1: 

  • Tích cực: Tích cực. Tham vọng. Ý tưởng sáng tạo. Sự quyết tâm. Tâm trí tốt. Cá tính. Sáng tạo. Tính độc đáo. Tự tin. Bắt đầu nhiều dự án. Ý chí.
  • Tiêu cực: Hung hăng. Hay khoe khoang. Bốc đồng. Lười. Tự ý thức. Kìm nén cảm xúc. Ích kỷ. Nhạy cảm. Bướng bỉnh.
  • Phá hoại: Một kẻ mù quáng. Một kẻ bắt nạt. Đối kháng. Độc đoán. Cực kỳ tự cao tự đại. Luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Chuyên chế.

Số 1 là số lưỡng tính—nam và nữ thống nhất.